Jak pracujemy?

Realizowanie zadań porządkowych na terenach objętych naszą opieką, odbywa się poprzez monitorowanie obiektów przez naszych pracowników. Właściciele bądź dysponenci parkingów mogą zgłaszać do naszego systemu tymczasowych użytkowników miejsc parkingowych poprzez numer infolinii lub formularz:

801-090-023 dla numerów stacjonarnych,
500-755-204 dla numerów komórkowych,

Formularz zgłoszeniowy

Karta Parkingowa Park Partner

Na terenach objętych naszą opieką obowiązuje Karta Parkingowa Park Partner. Nasi pracownicy dysponują mobilnymi urządzeniami rejestrującymi zdarzenia, wykonując dokumentację zdjęciową, filmową. Posiadają również dostęp z poziomu parkingów do bazy danych numerów rejestracyjnych wszystkich naszych klientów i użytkowników tymczasowych, co eliminuje wszelkie pomyłki podczas interwencji. Posiadamy także system raportowania naszych interwencji oraz dokumentowania wszystkich zdarzeń.

Wzory dokumentów