Opinia Prokuratury nie pozostawia złudzeń

Decyzja wałbrzyskiej Prokuratury jest druzgocąca dla wszystkich przeciwników działalności firmy Park Partner:

„Firmie Park Partner, która działa na podstawie umowy, jako wynajmujący przysługiwało prawo sprzeciwienia się usunięcia rzeczy obciążonych zastawem i zatrzymać je na własne niebezpieczeństwo, dopóki zaległe obciążenia w postaci opłaty parkingowej nie będą opłacone. Gdy użytkownik zaparkowanego pojazdu dokonał ustalonej zapłaty ustawowe prawo zastawu wygasło i pracownicy firmy Park Partner zdejmowali blokadę kół. 

Działania firmy Park Partner mieściły się w granicach prawa cywilnego…”